Thursday, 8 March 2012

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN


Internationella kvinnodagen - sorgligt att det behövs men det är alldeles nödvändigt för att uppmärksamma de orättvisor som finns mellan könen. 

Det är sjukt att tänka på: 

Att det inte ALLTID är samma lön för samma arbete.
Att unga kvinnor blir dödade av sina manliga familjemedlemmar på grund av att de drar "skam" över familjen och att förövarna i många fall går fria.
Att kvinnor som utsatts för våldtäkt stöts bort av sina familjer och/eller döms till fängelse eller dödsstraff, medan förövarna går fria i många delar av världen.
Att kvinnor världen över dör i barnsäng varje dag.
Att kvinnor i många länder inte har rösträtt.
Att det finns länder där kvinnor inte får vistas utanför familjens väggar utan en manlig släkting.
And it goes on!

Och de som tror att feminism är detsamma som att man strävar efter en kvinnodominerad värld istället för en mansdominerad, vakna upp!!!!
Självklart finns den typen av kvinnor, liksom det finns män som tycker det är ok att slå kvinnor.
Men den stora massan av feminister vill bara ha hälften av kakan, inte mindre, inte mer. 

No comments:

Post a Comment