Friday, 16 September 2011

Danmarks första kvinnliga statsminister

Det är minst sagt glädjande att läsa att Danmark har fått sin första kvinnliga statsminister! Men allra mest upplyftande är att Dansk Folkeparti inte kommer sitta med i kommande regering! Som utomstående, och närstående, har det känts otroligt konstigt att ett land som Danmark, som jag alltid uppfattat som ett modernt land med öppna och liberala åsikter, glidit in på en väg där man vill stänga gränser och behandla människor med en annan etnisk bakgrund som om de inte vore värda en plats i samhället. Nu hoppas jag att Danmark ändrar kurs och återigen kommer att förknippas med öppenhet, tolerans och förståelse för sina invånare och för världen utanför landets gränser!

No comments:

Post a Comment