Wednesday, 17 August 2011

Yes men fix the world

En film som verkligen får en att tänka till är Yes men fix the world. Den handlar om hur storbolaget Dow plötsligt lovar att kompensera offren i Bhopal, hur Exxon kommit på ett nytt sätt att skapa energi etc.. Se den här fram tom den 28 augusti. Sevärd och tänkvärd!

No comments:

Post a Comment