Thursday, 11 August 2011

5 snabba -norsk geografi

           Norge;

  • har kust mot Nordatlanten med havsområden mot Skagerak, Nordsjön, Norska havet och Barents hav.

  • gränsar mot Sverige (1619 km), Finland (727 km) och Ryssland (196 km).

  • är 385 186 km² stort, varav Svalbard är 61 020 km² och Jan Meyen 377 km²  (Sverige 449 964 km²)


No comments:

Post a Comment