Saturday, 11 June 2011

På världsarvslistan

Thor Heyerdahl-arkiven omfattar nästan alla hans böcker och artikelmanuskript, alla bilder och filmer från hans expeditioner t.o.m. början av 1980-talet, korrespondans från organiseringen av expeditionerna och hans akademiska arbeten. Det är denna helheten, livsverket, som gör att Heyerdahl räknas till 1900-talets mest kända upptäcksresande, äventyrare och det är detta som är värt att skydda. Och därför hamnar detta nu på UNESCOS världsarvlista! Läs mer om detta här.

No comments:

Post a Comment