Tuesday, 14 June 2011

Norges statsminister

Jens Stoltenberg (f. 1959) är Norges nuvarande statsminister och har varit det sedan 2005 (omvald 2009). Han representerar Arbeiderpartiet (typ socialdemokraterna) som är Norges största parti med 64 representanter (av totalt 169) i Stortinget. Han var även statsminister 2000-2001. Dessutom värnar han om änder.

No comments:

Post a Comment