Friday, 13 May 2011

Detta är viktigt!!

Det viktigaste som finns är alla människors lika värde oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning! Tyvärr lever många människor i dessa minoritetsgrupper under ständigt hot om att bli utsatta för våld och trakasserier. Gå in här och skriv under du också!

No comments:

Post a Comment